(DUTCH) QURAN
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
SURE ADI
1 Het Begin (Al-Faatihah)
2 De Koe (Al-Baqarah)
3 Het Huis van Imraan (Al-Imraan)
4 De Vrouwen (An-Nisa)
5 Het Tafel (Al-Maidah)
6 Het Vee (Al-An'aam)
7 De Verheven Plaatsen (Al-Aa'raaf)
8 De Oorlogsbuit (Al-An'faal)
9 Berouw (At-Taubah)
10 Jonas (Joenos)
11 Hoed
12 Jozef (Joesof)
13 De Donder (Ar-Ra'd)
14 Abraham (Ibrahiem)
15 Het Rotsachtige Pad (Al-Hidjr)
16 De Bij (An-Nahl)
17 De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Isral
18 De Spelonk (Al-Kahf)
19 Maria
20 Taa Haa
21 De Profeten (Al-Anmbi'jaa)
22 De Pilgrimstocht (Al-Hadj)
23 De Gelovigen (Al-Mominoen)
24 Het Licht (An-Noer)
25 Het Criterion (Al-Forqaan)
26 De Dichters (Asj-Sjoaraa)
27 De Mieren (An-Naml)
28 De Vertelling (Al-Qasas)
29 De Spin (Al-Ankaboet)
30 De Romeinen (Ar-Roem)
31 De Wijzen (Loqmaan)
32 De Aanbidding (As-Sadjdah)
33 De Confreranten (Al-Ahzaab)
34 De Stad van Saba (Saba)
35 De Schepper (Faatir)
36 Jaa Sien
37 Zij die in de Rangen behoren (As-Saaffaat)
38 Saad
39 De Groupen (Az-Zomar)
40 De Gelovige (Al-Momin)
41 Fussilat.
42 De Consultatie (Asj-Sjoera)
43 Gouden Juwelen (Az-Zochrof)
44 De Rook (Ad-Dochaan)
45 Het Knielen (Al-Djaasi'jah)
46 Bochtige Zandpaden (Al-Ahqaaf)
47 Mohammed
48 Overwinning (Al-Fat'h)
49 De Vertrekken aan de Binnenkant (Al-Hodjoraat)
50 Qaaf
51 De Winden die verspreiden (Az-Zaari'jaat)
52 De Berg (At-Toer)
53 De Ster (An-Nadjm)
54 De Maan (Al-Qamar)
55 De Meest Gracieuze (Ar-Rahmaan)
56 De Onoverkomenlijke Gebeurtenis (Al-Waaqiah)
57 Het Ijzer (Al-Hadied)
58 De Vrouw die Pleidt (Al-Modjaadalah)
59 De Bijeenkomst (Al-Hasjr)
60 AL - De Vrouw die Ondervraagt zal worden
61 De Strijdplaats (As-Saff)
62 De Vrijdag (Bijeenkomst) (Al-Djomo'ah)
63 De Huichelaars (Al-Monaafiqoen)
64 Beider Verlies en Winst (At-Taghaabon)
65 De Scheiding (At-Talaaq)
66 Denkende dat iets Verboden is (At-Tahriem)
67 De Dominie (Al-Molk)
68 De Pen (Al-Qalam)
69 De Zekere Realiteit (Al-Haaqqah)
70 De Manieren van Ascentie (Al-Ma'aaridj)
71 Noach (Noeh)
72 De Djinn (Al-Djinn)
73 Gevouwen in Kleding (Al-Mozzammil)
74 Iemand die Gebundeld is (Al-Moddassir)
75 De Resurrectie (Al-Qi'jaamah)
76 De Tijd, De Mensen (Ad-Dahr, Al-Insaan)
77 Zij Die Gezonden Waren (Al-Morsalaat)
78 Het Nieuws (An-Naba)
79 An-Naziaat
80 Hij Fronsde (Abasa)
81 Het Opvouwen (At-Takwier)
82 Het Klievende (Al-Infitaar)
83 Daden in fraude (Al-Motaffifeen)
84 De Splijting (Al-Insjiqaaq)
85 De Tekens van de Zodiak (Al-Boroej)
86 De Nachtelijke Bezoeker (At-Taariq)
87 De Allehoogste (Al-Ala)
88 Het Overweldigende Evenement (Al-Ghaasjijah )
89 De Dageraad (Al-Fadjr)
90 De Stad (Al-Balad)
91 De Zon (Asj-Sjams)
92 De Nacht (Al-Lail)
93 De Glorieuze Ochtend (Ad-Dhohaa)
94 De Expansie (Asj-Sjarh)
95 De Vijg (At-Tien)
96 Het Geronnen Bloed (Al-Alaq)
97 De Waardevolle Nacht (Al-Qadr)
98 Het Uitsluitende Bewijs (Al-Bajjinah)
99 Het Geschudek (Az-Zalzalah)
100 Zij Die Rennen (Al-Aadi'jaat)
101 De Dag van Oproering (Al-Qaariah)
102 Opstapelen (At-Takaasor)
103 De Tijd door de Tijden (Al-Asr)
104 De Schandaal Verspreider (Al-Homazah)
105 De Olifant (Al-Fiel)
106 Qoraisj
107 De Noden van Buren (Al-Maa'oen)
108 Overvloed (Al-Kausar)
109 De Ongelovigen (Al-Kaafiroen)
110 De Overwinning (An-Nasr)
111 De Palmvezel, De Vlam (Al-Masad, Al-Lahab)
112 Zuiverheid van Geloof (Al-Ichlaas)
113 De Dauw (Al-Falaq)
114 De Mensheid (An-Naas)