(ALBENIAN) QURAN
99 - Zilzal
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
        
1. Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme,
2. Dhe të nxjerrë toka atë që ka në mbrendinë e saj (barrën nga brenda),
3. Dhe njeriu të thotë: “ç’ka kjo (që bën këtë dridhje)?”
4. Atë ditë, ajo i rrëfen tregimet e veta,
5. Ngase Zoti yt e ka urdhëruar atë.
6. Atë ditë njerëzit shfaqen të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre.
7. E kushe punoi ndonjë të mirë, që pëshon sa grimca, atë do ta gjejë.
8. Dhe kush punoi ndonjë të keqe sa grimca, atë do ta gjejë.